E menüpontban bemutatjuk a projektet, s tájékozódhat a beruházással kapcsolatos fontos információkról.

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Konzorciumi partner: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
Projekt címe: Szent László-patak rehabilitációja
Szerződött támogatás összege: 1.500.000.000 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.5.0-15-2016-00009

A projekt bemutatása

A klímaváltozás növekvő kockázatot jelent a vízgazdálkodás számára.

Az éghajlatváltozáshoz kapcsolódóan egyre többször kell számítani olyan heves, sok esetben lokális csapadéktevékenységre, melyek villámárvizek kialakulását eredményezik a vízfolyásokon. A közelmúltban három évben (2005, 2010, 2014) is előfordult olyan heves csapadéktevékenység, amely szükségessé tette helyi vízkárelhárítási készültség elrendelését és védekezési tevékenység végzését a Szent László-patak melletti településeken. A vízfolyás állandó vízmennyiséget szállító mellékággal nem rendelkezik, medre kisesésű, közepesen beágyazódott, gyorsan feliszapolódó, fákkal, bokrokkal sűrűn benőtt. A meder feliszapolódása általában a duzzasztó műtárgyak felvízi szakaszán és a hidaknál tapasztalható. A kisvízi mederben kialakult lágy iszap helyenként a 80 cm-t is eléri. A vízfolyás mostani állapotban nem képes a hóolvadás, illetve a nagycsapadékok okozta árhullámokat károkozás nélkül elvezetni. A Szent László-patak jelentős mezőgazdasági vízigényt elégít ki. A mezőgazdasági vízszolgáltatást biztosító duzzasztók állapota leromlott, illetve a burkolatok a külső tényezők hatására sérültek. A vízfolyás mentén számos kisműtárgy található, melyek funkciója és állapota nem megfelelő, ezért szükséges azok átépítése, rekonstrukciója.

A vízfolyás teljes körű fenntartására és jó karba helyezésére utoljára 1985-1988. évek között került sor. Ennek hiányában a meder állapota olyan mértékben romlik, hogy a mezőgazdasági területek mellett a belterületeket is komolyan veszélyeztetik a dombvidéki területről levonuló árhullámok.

A fejlesztés megvalósulásával javul a térség vízkárvédelme, nő az ár- és belvízvédelmi biztonság, mind mennyiségi, mind minőségi értelemben javul a vízrendszer vízkészlet-gazdálkodása. A vízfolyás rehabilitációja hozzájárul a vízfolyás természetes jellegének helyreállításához, a védett természeti értékek, élőhelyek, állatfajok védelmére kijelölt területek fennmaradásához, megvalósul és erősödik a Váli-völgy „zöldfolyosó” jellege, a vízgyűjtő környezeti állapota javul.

Tervezett projektelemek

– Mederrendezés

 • Martonvásár, Gyúró, Bicske, Csabdi

– Fenntartó sávok jókarba helyezése
– Keresztező műtárgy rekonstrukciója, építése

 • Martonvásár, arborétumi duzzasztó
  felújítása
 • Martonvásár belterület, új áteresz építése
 • Bicskei osztó-duzzasztómű átépítése

– Oldalműtárgy-rekonstrukció

 • Oldalműtárgyak rekonstrukciója, átépítése (tisztítás, javítás, egyes elemek cseréje, átjáró műtárgyak építése, mederburkolatok építése, hordalékfogók kialakítása)

– Híd alatti mederburkolatok helyreállítása
– Közúti felüljáró átépítése

 • A 1104 jelű Bicske-Zsámbék összekötő út 0+611 km szelvényében található híd nyílásszélessége jelenleg 4 méter, amely nem elégséges a mértékadó vízhozamok kártétel nélküli levezetésére. Az átépítéssel a szabad nyílás szélessége 6 m-re növekszik

– Bicske város belterületének árvízvédelmi
fejlesztése

 • A meder két partján árvízvédelmi töltés kiépítése
 • Vasbeton árvízvédelmi fal építése

– Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása a vízfolyás mentén
– Monitoring rendszer fejlesztése

 • hidrometeorológiai/csapadékmérő állomás telepítése Tarján község területén

A projekt fizikai befejezésének tervezett
napja: 2021. június 13.

A projekt várható, számszerűsíthető eredményei

 

 • 1624 m árvízvédelmi töltés építése
 • 446 m árvízvédelmi fal építése
 • mintegy 10 km mederrendezés
 • mintegy 11 km fenntartó út jókarba helyezése
 • Növényzet-telepítés, parti zonáció helyreállítása 5 km hosszúságban
 • A mederrehabilitációval az érintett hat településen nő az árvízi biztonság és csökken a helyi vízkár-veszélyeztetettség.

A projekt várható, nem számszerűsíthető eredményei

 

 • A műszaki beavatkozásokkal javul a vízfolyás vízelvezető képessége.
 • Az árvízvédelmi fejlesztés hatására csökken a helyi vízkár kockázata
 • A mederrendezést és műtárgy rekonstrukciót követően javul az ár- és belvízvédelmi biztonság
 • A vízfolyás rehabilitációja hozzájárul a természeti értékek megőrzéséhez, erősödik a Szent László-patak „zöldfolyosó” jellege.
 • Javul a vízgyűjtő környezeti állapota.

Partnerek

Kedvezményezett
Országos Vízügyi Főigazgatóság
1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: 1/ 225-44-00
www.ovf.hu

Konzorciumi partner
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.
Telefon:22/315-370
www.kdtvizig.hu

Tervezők

VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 11.
Telefon: 42/500-521
http://environ.hu

ENVECON Környezetvédelmi és Projekttervező Kft.
1026 Budapest, Pasaréti út 62.
Telefon: 1/355-8218
www.envecon.hu

Mérnökiroda
ISTER Mérnökiroda Kft.
2091 Etyek, Hősök tere 11.
Telefon: 22/223-353

PR és tájékoztatási feladatok
Garda Milán EV
1173 Budapest, Újlak utca 44. 1/4.
Telefon: 70/332-2066

Területszerzés
Meridián Mérnöki Iroda Kft.
7100 Szekszárd, Ybl Miklós u. 3.
Telefon: 20/366-9966
http://meridiankft.com

Dr. Neszményiné dr. Balogh Szilvia
7400 Kaposvár Békés György út. 12.
Telefon: 30/506-5566

A.N.Z.S.Ó 2001 Kft.
1134 Budapest, Angyalföldi út 30-32. földszint 2.
Telefon: 1/236-4920

Kivitelezés
Szabadics Közmű és Mélyépítő Zrt.
8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Telefon: 93/541-920